Hoppa till huvudinnehåll

Om Moberg

Moberg Pharma fokuserar på kommersialisering av bolagets utvecklingsprojekt med en sammantagen intäktspotential om 350–700 MUSD. MOB-015 är nästa generations nagelsvampsbehandling och BUPI är en ny smärtbehandling för mun och svalg för cancerpatienter med oral mukosit (biverkningar i munhålan efter cancerbehandling). Båda läkemedelskandidaterna har uppvisat starka kliniska resultat som indikerar att de har potential att bli marknadsledande inom respektive nisch. MOB-015 har licensierats för kommersialisering i Europa, Japan, Kanada, Sydkorea och Israel och har nyligen utvärderats i två randomiserade och kontrollerade fas 3-multicenterstudier. Totalt ingick omkring 800 patienter i de två studierna i Nordamerika och Europa. Det primära effektmåttet uppnåddes i bägge studierna, andelen patienter som uppnår fullständig läkning av den utvalda stortånageln. Mykologisk läkning (svampfri) uppnåddes hos 70 procent av patienterna i den nordamerikanska studien och 84 procent av patienterna i den europeiska studien, vilket är betydligt högre än vad som har rapporterats för andra topikala behandlingar.

I mars 2019 sålde Moberg Pharma hela den kommersiella verksamheten till RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners för 1.4 miljarder kronor. Syftet med försäljningen var att möjliggöra ytterligare fokus på pipeline-programmen, MOB-015 i synnerhet, samt att dela ut betydande värden till aktieägarna. En extrautdelning om 46,50 SEK per aktie genomfördes i November 2019. Den kommersiella verksamheten omfattade marknadsföring och distribution av marknadsledande, receptfria produkter i framförallt USA. De tre största varumärkena var Kerasal Nail®, New Skin® och Dermoplast®.

Affärsmodell

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi kombinerat med försäljning genom distributörer och partners. Bolagets produktutveckling sker utifrån beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Projekten kan relativt snabbt tas till fas II-studier, där de kan utvärderas bland ett begränsat antal patienter. Valet av regulatorisk väg är viktigt – Moberg Pharma har erfarenhet av produkter som kan registreras som läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetika.

 

I bolaget arbetar ett team med omfattande erfarenhet av global utveckling och kommersialisering av produkter. Den egna organisationen kompletteras med extern expertis, bland annat inom klinisk utveckling, produktion och kommersialisering.