Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstyrning

Moberg Pharma tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 26 maj 2011 då bolaget noterades på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.

 

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Ledning och kontroll av Moberg Pharma fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.
 

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023


Tidigare år:

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2022
Bolagstyrningsrapport för räkenskapsåret 2021

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret juli 2019 - december 2020
Bolagsstyrningsrapport for det förkortade räkenskapsåret januari - juni 2019

Räkenskapsåret 2018
Räkenskapsåret 2017

Räkenskapsåret 2016

Räkenskapsåret 2015

Räkenskapsåret 2014

Räkenskapsåret 2013

Räkenskapsåret 2012

Räkenskapsåret 2011