Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

KERSTIN VALINDER STRINNHOLM

Ordförande
Född 1960. Verksam i bolaget sedan 2022. Kerstin har en examen från journalisthögskolan vid Göteborgs Universitet. Kerstin har mer än 30 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom bl a AstraZeneca och Nycomed/Takeda – främst med kommersiellt och affärsstrategiskt fokus. Idag är Kerstin aktiv som rådgivare vid affärstransaktioner inom life science samt som styrelseledamot i Camurus AB, Immedica AB och BioServo Technologies AB.

Aktieinnehav: 24 166 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och ägarna.

 

 


 

ANDERS LUNDMARK

Ledamot
Född 1958. Ledamot sedan 2022. Anders har en magisterexamen i företags- och nationalekonomi från Uppsala universitet. Anders Lundmark är delägare och medgrundare av Tellacq Partners, ett investmentbolag inom life science. Han 25 års erfarenhet som CFO med tillväxt- och affärsutvecklande ansvarsområden. Han har arbetat i såväl Private Equity-ägda koncerner som börsnoterade och privatägda företag, bland annat som CFO för Phadia Group, Iggesund Paperboard, Trelleborg Industries och Observer/Cision. Anders Lundmark är styrelseordförande i Bioservo Technologies AB och styrelseledamot i Tellacq Group AB, Secure Appbox AB och Antrad Medical AB.

Aktieinnehav: 201 406 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och ägarna.

HÅKAN WALLIN

Ledamot.
Född 1962. Ledamot sedan 2023. Håkan har en mångårig erfarenhet från både det finansiella och operativa området som rådgivare samt i styrelse- och ledningspositioner för noterade och onoterade life science bolag. Tidigare ledande befattningar omfattar bland annat partner och ansvarig för life science branschen inom corporate finance på ABG Sundal Collier, affärsutvecklingschef på Medivir och styrelseordförande i Palette Life Sciences (tidigare Pharmanest AB) samt revisor på Arthur Andersen. Håkan har erfarenhet från flertalet andra branscher och är idag CFO på NP3 Fastigheter AB (publ.) noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Håkan har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet samt en Certified European Financial Analyst examen (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm. Håkan Wallin är styrelseordförande i Nywasu AB och Nywasu Fond AB. Styrelseledamot i Cibola Holding AB och HWA Advisory & Capital AB.

Aktieinnehav: 0 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget.

 


 

NIKOLAJ SØRENSEN

Ledamot.
Född 1972. Ledamot sedan 2021. Nikolaj har över 20 års erfarenhet från life science och läkemedelsindustrin i Sverige och utomlands. Nikolaj är idag VD för Orexo AB och styrelseledamot hos Bioservo Technologies AB. Tidigare har Nikolaj haft flera ledande befattningar på Pfizer och har jobbat som strategikonsult på Boston Consulting Group (BCG). Nikolaj har en M.Sc. i International Business från Copenhagen Business School. Nikolaj är styrelseledamot och verkställande direktör i Biolipox AB, styrelseledamot i Gesynta Pharma AB och Bioservo Technologies Aktiebolag.

Aktieinnehav: 20 902 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och ägarna.

 

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.