Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

KERSTIN VALINDER STRINNHOLM

Ordförande
Född 1960. Verksam i bolaget sedan 2022. Kerstin har en examen från journalisthögskolan vid Göteborgs Universitet. Kerstin har mer än 30 års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom bl a AstraZeneca och Nycomed/Takeda – främst med kommersiellt och affärsstrategiskt fokus. Idag är Kerstin aktiv som rådgivare vid affärstransaktioner inom life science samt som styrelseledamot i Camurus AB och Immedica AB.

Aktieinnehav: 24 166 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och ägarna.

 

 


 

JONAS EKBLOM

Ledamot
Född 1965. Ledamot sedan 2024. Jonas har en kandidatexamen i kemi ifrån Stockholms universitet, en doktorsexamen i medicinska vetenskaper från Uppsala universitet och en postdoktoral utbildning ifrån University of Southern California i Los Angeles, USA och är sedan 1996 docent i farmakologi vid Uppsala universitet.  Jonas har jobbat i tre decennier inom forskning och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter. Jonas har innehaft styrelse- och ledningspositioner för noterade och onoterade life science bolag i Sverige, Schweiz och USA. Han har tjänstgjort som VD i BOWS Pharmaceuticals SA, Pergamum AB och Promore Pharma AB. Idag är Jonas styrelseordförande i CombiGene AB och Oblique Therapeutics AB, samt styrelseledamot i Emplicure AB.

Aktieinnehav: 0 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och ägarna.

HÅKAN WALLIN

Ledamot.
Född 1962. Ledamot sedan 2023. Håkan har en mångårig erfarenhet från både det finansiella och operativa området som rådgivare samt i styrelse- och ledningspositioner för noterade och onoterade life science bolag. Tidigare ledande befattningar omfattar bland annat partner och ansvarig för life science branschen inom corporate finance på ABG Sundal Collier, affärsutvecklingschef på Medivir och styrelseordförande i Palette Life Sciences (tidigare Pharmanest AB) samt revisor på Arthur Andersen. Håkan har erfarenhet från flertalet andra branscher och är idag CFO på NP3 Fastigheter AB (publ.). Håkan Wallin är styrelseledamot i Cibola Holding AB och HWA Advisory & Capital AB.

Aktieinnehav: 0 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget.

 


 

NIKOLAJ SØRENSEN

Ledamot.
Född 1972. Ledamot sedan 2021. Nikolaj har över 20 års erfarenhet från life science och läkemedelsindustrin i Sverige och utomlands. Nikolaj är idag VD för Orexo AB. Tidigare har Nikolaj haft flera ledande befattningar på Pfizer och har jobbat som strategikonsult på Boston Consulting Group (BCG). Nikolaj har en M.Sc. i International Business från Copenhagen Business School. Nikolaj är styrelseledamot och verkställande direktör i Biolipox AB och styrelseledamot i Gesynta Pharma AB.

Aktieinnehav: 20 902 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och ägarna.

 

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.