Hoppa till huvudinnehåll

VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET

Hälsa och välmående är kärnan i ett hållbart samhälle. För att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag så är vi övertygade om att man måste vara en del av lösningen på världens gemensamma hållbarhetsutmaningar. Hållbarhet är därför en viktig och självklar del i vårt arbete.

Vår vision för framtiden är att fortsatt arbeta med att stärka vårt sociala och miljömässiga ansvarstagande vilket är avgörande för företagets långsiktiga framgång och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.

Moberg Pharma bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

De globala målen agenda 2030 (UN´s sustainable development goals SDGs) ska bidra till socialt ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda år 2030. Moberg Pharma bidrar både direkt och indirekt till flertalet mål.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på fyra fokusområden