Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

2023-05-17
Vid årsstämman i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 25 maj 2023.
2023-05-16
STOCKHOLM den 16 maj 2023. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2023-05-09
REGISTRERINGSPROCESSEN FORTGÅR, DAG 120-RAPPORT OCH DAG 145-FRÅGOR ERHÅLLNA
2023-04-18
Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2023-04-05
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2023 kl. 16.30 i Bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma.
2023-03-09
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att Taisho Pharmaceutical Co., Ltd och Moberg Pharma kommer att säga upp licensavtalet avseende utveckling, registrering och kommersialisering av MOB-015 i Japan. Moberg Pharma återfår alla rättigheter till produkten i Japan och behåller erlagda milstolpeintäkter från Taisho.
2023-02-07
REGISTRERINGSPROCESSEN OCH FAS-3 STUDIEN FORTGÅR