Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

2020-08-11

Det primära behandlingsmålet i den europeiska fas 3 studien uppnåddes

2020-08-04

STOCKHOLM, den 4 augusti 2020 – Den 11 augusti 2020 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för juli 2019 - juni 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.

2020-07-30

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Dr. Cindy Wong blir ny Chief Medical Officer på Moberg Pharma. Dr. Wong kommer närmast från Metz Pharmaceuticals GmbH där hon var Vice President and Head of Global Clinical Development.  Hon tillträder under hösten och kommer att ingå i ledningsgruppen.

2020-06-30

Under juni 2020 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med konvertering av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.

2020-06-25

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att MOB-015 (terbinafin utvärtes lösning) uppnådde det primära behandlingsmålet i den europeiska fas 3-studien och visade att behandling med MOB-015 är minst lika bra (non-inferior) som behandling med ciclopirox. Mykologisk läkning uppnåddes hos 84 procent av patienterna, vilket är världsledande för en utvärtes behandling och till och med högre än vad som rapporterats för tablettbehandlingar. Samma mönster kan ses som i den nordamerikanska fas 3-studien, med låg fullständig läkning trots den höga mykologiska läkningen. Moberg Pharma kommer nu diskutera nästa steg med partners och regulatoriska myndigheter.

2020-05-29

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 19 223 510 stamaktier. De 370 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-19

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-19

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-12

FINANSIERINGSAVTAL OM UPP TILL 216 MSEK FÖR FORTSATT SATSNING PÅ MOB-015

2020-05-05

STOCKHOLM, den 5 maj 2020 – Den 12 maj 2020 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för juli 2019 - mars 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.

2020-04-28

STOCKHOLM, 28 april 2020. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

2020-03-27
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget” eller ”Moberg Pharma”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 16.30 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2020-03-23
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget ingått ett konvertibellåneavtal med Nice & Green S.A. (”N&G”), villkorat av bemyndigande på en extra bolagsstämma. I december 2019 rapporterade bolaget att det primära behandlingsmålet för MOB-015 uppnåddes i den nordamerikanska fas 3 studien. Utvärderingen av studieresultaten visade att den snabba och höga svampdödande effekten hos MOB-015 är världsledande men att doseringen kan optimeras. Baserat på dessa data har MOB-015 potential att bli det ledande preparatet inom nagelsvamp. Avtalet med N&G innebär att Moberg Pharma kan exploatera denna potential och genomföra ytterligare en klinisk studie, beroende på utfallet i EU studien som förväntas i slutet av Q2 2020.
2020-03-23
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) meddelar idag att samtliga patienter i den pågående europeiska MOB-015 studien har genomfört det sista besöket i studien. Datainsamlingen har genomförts utan någon negativ påverkan från COVID-19. Tidplanen för studieresultaten är oförändrad - topline-data förväntas i slutet av andra kvartalet.
2020-02-11
PRIMÄRA BEHANDLINGSMÅLET UPPNÅTT I FAS 3 STUDIEN.
2020-02-04
STOCKHOLM, den 4 februari 2020 – Den 11 februari 2020 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för juli - december 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2020-01-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nu slutfört expertutvärderingen av resultaten från fas 3-studien i Nordamerika. Analysen har genomförts tillsammans med ledande experter (key opinion leaders, KOL) och bekräftar studiens validitet samt ökar förståelsen för resultaten.  De viktigaste slutsatserna inkluderar:                       i) behandling med MOB-015 resulterar i en mycket hög mykologisk läkning, i nivå med orala läkemedel för nagelsvamp och är dessutom mer snabbverkande;                       ii) Moberg Pharmas formuleringsteknologi ökar hydreringen och permeabiliteten i nageln, vilket möjliggör en effektiv leverans av terbinafin, men försvårar samtidigt bedömningen av klinisk läkning och därmed också fullständig läkning samt               iii) en sannolik lösning på problemet – en förkortad behandlingsperiod som potentiellt kan ge en betydligt högre andel patienter med fullständig läkning vid 52 veckor.
2020-01-14
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid om 46,50 kronor per aktie.