Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

2022-05-16
STOCKHOLM den 16 maj 2022. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2022-05-11
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att prospekt avseende Bolagets företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se/investerare/prospekt och kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
2022-05-10
EUROPEISK REGISTRERINGSANSÖKAN INLÄMNAD OCH NORDAMERIKANSK FAS 3-STUDIE STARTAD
2022-05-10
STOCKHOLM, 10 maj 2022. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att inklusion av patienter har påbörjats i den nordamerikanska fas III-studien för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp).
2022-05-03
STOCKHOLM, 3 maj 2022. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.
2022-04-29
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 46 681 123 stamaktier i och med tidigare offentliggjort nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1.
2022-04-12
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2022.
2022-04-12
Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2022-04-08
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 maj 2022.
2022-04-08
STOCKHOLM, 8 april 2022. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en fullt garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 121 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”) godkänner styrelsens beslut. Nettolikviden kommer att användas för registreringsaktiviteter och kliniskt arbete för MOB-015.
2022-03-31
STOCKHOLM, 31 mars 2022. Den 29 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Totalt nyttjades 2 339 396 teckningsoptioner av serie 2020:1 för teckning av totalt 1 169 698 stamaktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad om 10,1 procent. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 7 568 000 SEK före emissionskostnader.
2022-03-28
STOCKHOLM, 28 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) har skickat in registreringsansökan för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Bolaget har lämnat in ansökan i Europa via den decentrala proceduren och godkännande förväntas 2023.
2022-03-25
STOCKHOLM, 25 mars 2022. Idag, den 25 mars 2022, är sista dag för handel i Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden löper till och med den 29 mars 2022.
2022-03-18
STOCKHOLM, 18 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) har lämnat in dokumentation om nästa kliniska fas III-studie för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp) till FDA.
2022-03-16
STOCKHOLM, 16 mars 2022. Idag inleds nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2020:1. Nyttjandeperioden löper under perioden från och med den 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.
2022-03-14
STOCKHOLM, 14 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 6,47 SEK. Nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2022 och pågår till den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.
2022-02-08
LÄKEMEDELSVERKET BLIR REFERENSLAND I MOBERG PHARMAS EUROPEISKA REGISTRERINGSANSÖKAN        
2022-02-01
STOCKHOLM, 1 februari 2022. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2022.