Hoppa till huvudinnehåll

Affärsmodell

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi kombinerat med försäljning genom distributörer och partners. Bolagets produktutveckling sker utifrån beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Projekten kan relativt snabbt tas till fas II-studier, där de kan utvärderas bland ett begränsat antal patienter. Valet av regulatorisk väg är viktigt – Moberg Pharma har erfarenhet av produkter som kan registreras som läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetika.

I bolaget arbetar ett team med omfattande erfarenhet av global utveckling och kommersialisering av produkter. Den egna organisationen kompletteras med extern expertis, bland annat inom klinisk utveckling, produktion och kommersialisering.