Hoppa till huvudinnehåll

Prospekt

Nedan återfinns de prospekt som Moberg Pharma har utgivit:

2020

27/11 2020 - Reviderad delårsrapport för perioden juli 2019 - september 2020

Revideringen av delårsrapporten har genomförts med anledning av den planerade företrädesemissionen i Moberg Pharma, och det prospekt som upprättas i anslutning därtill. Revideringen har inte föranlett några justeringar av de siffror som offentliggjordes den 10 november 2020. Prospektet avses offentliggöras den 3 december 2020.

 

2016

16/12 2016 - Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 1 414 586 nya aktier i Moberg Pharma som utgör del av de aktier som gavs ut i samband med den riktade nyemission till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär som offentliggjordes den 7 december 2016.

 

23/2 2016 - ProspektObligationsvillkor, Investerarpresentationen

Prospektet har upprättats med anledning av obligationslån vid Nasdaq Stockholm.

 

 

2014
18/6 2014 - Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 2 068 965 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till en begränsad krets av svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare som beslutades den 27 maj 2014.

 

 2013
16/7 2013 - Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 1 081 000 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till Bure Equity AB den 2 juli 2013.
 
 
2012
12/11 2012 Prospekt, tilläggsprospekt 
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 825 652 nya aktier i Moberg Derma som ges ut som vederlag i samband med förvärvet av Alterna LLC. 

 
 

2011
2/5 2011 - Prospekt