Hoppa till huvudinnehåll

Prospekt

Nedan återfinns de prospekt som Moberg Pharma har utgivit de senaste 10 åren:

2023

14/8 2023 - Prospekt
Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023:1

Prospektet har upprättats med anledning av Moberg Pharmas erbjudande om företrädesemission med teckning av units (aktier och teckningsoptioner) som styrelsen beslutade om 28 juni 2023.

2022

11/5 2022  - Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 52 516 260 nya aktier i Moberg Pharma som gavs ut i samband med den  företrädesemissionen som offentliggjordes den 31 maj 2022. 
 

2020

3/12 2020  - Prospekt
27/11 2020 - Reviderad delårsrapport för perioden juli 2019 - september 2020
Revideringen av delårsrapporten har genomförts med anledning av företrädesemissionen i Moberg Pharma. Revideringen har inte föranlett några justeringar av de siffror som offentliggjordes den 10 november 2020.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020:1

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 23 175 576 nya aktier i Moberg Pharma som gavs ut i samband med den företrädesemission som offentliggjordes den 23 december 2020.
 

2016

16/12 2016 - Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 1 414 586 nya aktier i Moberg Pharma som utgör del av de aktier som gavs ut i samband med den riktade nyemission till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär som offentliggjordes den 7 december 2016.
 

23/2 2016 - ProspektObligationsvillkor, Investerarpresentationen

Prospektet har upprättats med anledning av obligationslån vid Nasdaq Stockholm.
 

2014
18/6 2014 - Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 2 068 965 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till en begränsad krets av svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare som beslutades den 27 maj 2014.