Hoppa till huvudinnehåll

Aktieägare

Östersjöstiftelsen innehar även 650 000 aktier som vid periodens slut var utlånade till Aktieinvest för att underlätta utnyttjande av teckningsoptioner i inrättade optionsprogram. Östersjöstiftelsens totala aktieinnehav är oförändrat om 2 274 179 aktier.