Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

ANNA LJUNG

VD, civilekonom.

Född 1980. Verksam i bolaget sedan 2006. Anna Ljung har tidigare arbetat som CFO i Athera Biotechnologies AB och Lipopeptide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering. Hon är även styrelseledamot i Saniona AB.

Aktieinnehav: 13 994 aktier, 12 506 prestationsaktierätter och 95 000 personaloptioner (95 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

.

TORBJÖRN WÄRNHEIM

Vice President Pharmaceutical Innovation and Development.

Född 1958. Torbjörn Wärnheim har en bred erfarenhet av farmaceutisk utveckling av Rx- och OTC-produkter inom läkemedelindustrin, och är docent vid KTH med en forskningsbakgrund inom ytkemi och lipiders fysikaliska kemi. Tidigare arbetade han som Vice President R&D på Fresenius Kabi. Tidigare uppdrag inkluderar även chefsbefattningar inom forskning och utveckling på bland annat ACO Hud och Pharmacia & Upjohn.

Aktieinnehav: 6 635 aktier, 11 113 prestationsaktierätter och 26 500 personaloptioner (26 500 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

ANNICA MAGNUSSON

Senior Director Regulatory Affairs

Född 1963. Verksam i bolaget sedan 2013. Annica Magnusson är apotekare med mer än 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom läkemedelsindustrin och Regulatory Affairs på bland annat AstraZeneca. Har arbetat med utveckling och registrering av läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter i EU, USA, Japan med flera marknader.

Aktieinnehav: 4 030 aktier, 7 805 prestationsaktierätter och 28 500 personaloptioner (28 500 akter kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

SARAH HELLERFELT

Cheif Financial Officer

Född 1982. Verksam i bolaget sedan 2017. Sarah Hellerfelt har 10 års erfarenhet från olika ekonomibefattningar och har tidigare jobbat som revisor på PwC samt som koncerncontroller och finance manager inom Bonnierkoncernen.

Aktieinnehav: 2 916 aktier och 3 579 prestationsaktierätter

 

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.