Hoppa till huvudinnehåll

Utlicensiering

Välkommen att kontakta Moberg Pharma för samarbete eller licensiering av följande projekt:

  • MOB-015  - Nagelsvamp – Fas 3 startar 2016
    MOB-015 är en patentskyddad utvärtes formulering av terbinafin. Resultat från en fas 2-studie visade att MOB-015 åstadkom snabb synlig förbättring, höga nivåer av terbinafin i nagelbädden samt världsledande resultat avseende utläkning av svampinfektionen.
    Fas 3 studier startar 2016 och är fullt finansierade av Moberg Pharma.
     
  • BUPI   - oral mukosit (smärtbehandling) – Fas 3 förberedelser pågår
    BUPI är en patentsökt sugtablett med bupivakain för behandling av smärta i munhålan. Resultat från en fas 2-studie visade att BUPI reducerade smärtan i munnen med 50% jämfört med standardbehandling. Förberedelser för två kliniska fas 3-studier pågår. Studierna är fullt finansierade av Moberg Pharma och en partner.

Kontakt:  bd@mobergpharma.se                


Distributionsavtal

I USA och Storbritannien kommersialiserar vi våra produkter i egen regi. I övriga delar av världen samarbetar vi med distributörer.  

Vi säljer idag produkter på cirka 40 marknader och planerar att fortsätta växa geografiskt.
Kontakta oss gärna för att diskutera distributionssamarbeten. 

Kontakt: Martin Ingman, VP Sales and Marketing
Tel. 08-522 307 10
martin.ingman@mobergpharma.se