Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2008

2008-12-09
Läkemedelsföretaget Moberg Derma meddelar idag att man förstärker organisationen genom rekryteringen av Martin Ingman som Sales & Marketing Director.
2008-11-20
Moberg Derma AB rapporterar idag positiva resultat från en klinisk fas III-studie för K101 mot nagelsvamp (onykomykos). Studien, som omfattade närmare 500 patienter, visade att signifikant fler patienter som fick K101 blev botade från sin svampinfektion efter 6 månaders behandling jämfört med dem som fick placebo (p=0,001). Även patienternas subjektiva utvärdering av behandlingseffekten utföll till klar fördel för K101 (p<0,001). Mycket lovande resultat noterades också för patienter med svårt angripna naglar.
2008-08-18
Moberg Derma rapporterar idag lovande resultat från en fas III-studie för K301 mot seborroiskt eksem (mjälleksem). Studien visar att K301 var signifikant bättre än placebo på ett flertal viktiga effektvariabler, bland annat en mycket markant effekt på graden av fjällning efter både två och fyra veckors behandling. Både patientens och läkarens globala skattning av behandlingseffekten utföll klart positivt för K301. Inga allvarliga biverkningar rapporterades och ingen patient behövde avbryta sin behandling på grund av biverkningar.
2008-03-03
Läkemedelsbolaget Moberg Derma, med inriktning på hudsjukdomar, har genomfört en nyemission på 40 miljoner kronor. Emissionen har tecknats av en ny privatinvesterare och den nuvarande huvudägaren Östersjöstiftelsen. Bolaget har därmed tagit in drygt 73 miljoner kronor sedan starten i mars 2006.
2008-02-21
Läkemedelsföretaget Moberg Derma, med inriktning på hudsjukdomar, har avslutat rekryteringen av patienter till sin kliniska fas III-studie av produktkandidaten K101 mot nagelsvamp (onychomycosis). Rekryteringen har gått snabbare än förväntat. Studien kommer att omfatta drygt 500 patienter på 40 kliniker i Sverige och Polen. Resultat från studien väntas under andra halvåret 2008.
2008-02-21
Läkemedelsföretaget Moberg Derma, med inriktning på hudsjukdomar, har börjat rekrytera patienter till sin kliniska fas III-studie för läkemedelskandidaten K301 mot mjälleksem (seborroiskt eksem). Studien planeras omfatta 180 patienter på cirka 20 kliniker i Sverige. Resultat från denna kliniska studie väntas under andra halvåret 2008.