Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2009

2009-11-20
Moberg Derma AB rapporterar idag positiva resultat från en klinisk fas II-studie för K201 mot atopiskt eksem. Studien, som omfattade 30 patienter med milda till måttliga eksembesvär, visade att behandling med K201 ledde till en statistisk signifikant klinisk förbättring av eksemet liksom av hudens barriärförmåga och fuktighetsgrad. Studien indikerade även att K201 kan motverka vanligt förekommande bakterier hos eksempatienter. Inga biverkningar noterades.
2009-11-18
Läkemedelsbolaget Moberg Derma har beviljats ett utvecklingsbidrag på 4,2 miljoner kronor från Vinnovas Forska & Väx program. Bidraget går till ett projekt där Moberg Derma utvecklar ett innovativt patentskyddat läkemedel som förstärker bolagets position inom nagelsvampsområdet.
2009-08-24
Läkemedelsbolaget Moberg Derma säkrade nyligen 35 miljoner kronor i en nyemission som genomförs i två trancher. Såväl existerande som nya ägare tecknade aktier i emissionen. Därmed har drygt 100 miljoner kronor rests för verksamheten sedan bolagets start i mars 2006.
2009-02-27
Moberg Derma AB meddelar idag att man ingått ett licensavtal med en ledande aktör inom receptfria läkemedel. Licensen avser K101 - Moberg Dermas nya behandling mot nagelsvamp. Enligt avtalet kommer Moberg Derma att ansvara för produktion samt marknadsföring mot läkare medan partnern kommer att ansvara för marknadsföring mot konsumenter i Norden. De finansiella villkoren i avtalet är inte angivna men inkluderar up-front och milestone betalningar såväl som royalty.
2009-02-27
Moberg Derma AB och MedPharm Ltd (UK) offentliggjorde idag ett licens- och distributionsavtal för utveckling, marknadsföring och försäljning av nya dermatologiska produkter som kombinerar Moberg Dermas Kaprolac® plattform med MedPharms MedSpray™ teknologi. Enligt avtalet kommer MedPharm att erhålla royaltybetalningar.
2009-02-27
Moberg Derma AB meddelar idag man har förvärvat två läkemedelsprojekt i preklinisk fas från Zelmic AB (Lund). Zelmic kommer att bistå Moberg Derma i det fortsatta utvecklingsarbetet. De två företagen har också överenskommit om ett långsiktigt samarbete avseende framtida projekt. Finansiella villkor har ej offentliggjorts.