Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2011

2011-12-22
Moberg Derma AB (STO: MOB) och Medical Futures Inc. har kommit överens om att distributionsavtalet mellan parterna ska upphöra och att samarbetet avbryts. Avtalet gav distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i Kanada.
2011-12-09
Moberg Derma AB (STO: MOB) har tecknat ett distributionsavtal med Menarini Group för Italien. Avtalet omfattar Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger Menarinis OTC Division en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i Italien under varumärket YouDerm Emtrix®.
2011-11-30
Moberg Derma AB (OMX: MOB) och Meda AB har tecknat ytterligare ett avtal avseende rättigheterna för Nalox™ - Moberg Dermas patenterade produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet utökar Medas rättighet att marknadsföra och sälja Nalox™ till Ryssland, Turkiet och ett antal länder i Östeuropa. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.
2011-11-15
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har beviljats anslag av Vinnova om 4 MSEK för utveckling av läkemedelskandidaten Limtop, en innovativ formulering för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Målet med VINNOVAs Forska och Väx-program är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige.
2011-10-28
Det första kvartalet med vinst och licensavtal med Meda
2011-10-27
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har beslutat att avbryta det prekliniska programmet avseende läkemedelskandidaten för behandling av analfissurer – A-Fizz. Utvecklingen avbryts på grund av de validerande resultaten i slutfasen av den prekliniska utvecklingen inte uppnådde bolagets kriterier.
2011-09-19
Moberg Derma AB (OMX: MOB) och Meda AB har tecknat licensavtal avseende rättigheterna för Nalox® - Moberg Dermas patenterade produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger Meda exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Nalox® i ett stort antal länder i Europa. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten. Meda har under det senaste året gjort Nalox® till marknadsledare i Norden. 
2011-09-12
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har framgångsrikt slutfört rekryteringen av 237 patienter med nagelsvamp till den pågående fas II-studien för MOB-015. MOB-015 är bolagets andra generations utvärtes behandling mot nagelsvamp.
2011-08-12
Fortsatt stark tillväxt och distributionsavtal tecknade i USA och Australien
2011-08-10
Börsnoterade Moberg Dermas (publ) amerikanska distributör Alterna LLC har fått en första order från världens största detaljhandelskedja, Walmart, avseende Emtrix® - Moberg Dermas produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Emtrix® kommer att marknadsföras under Alternas varumärke Kerasal® som är väletablerat inom fotvård och får namnet Kerasal® Nail.
2011-07-11
Moberg Derma AB (publ) och den amerikanska distributören Alterna LLC har tecknat ett distributions- och samarbetsavtal för Emtrix® - Moberg Dermas produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i USA. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten. Avtalet omfattar även samfinansiering av marknadsaktiviteter samt hur nettoresultatet skall fördelas mellan parterna.
2011-06-30
Antalet aktier och röster i Moberg Derma AB (publ) har förändrats till följd av emission av sammanlagt 2 550 524 aktier i samband med Moberg Dermas börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm.
2011-06-10
Moberg Derma AB (publ.) meddelar idag att europeiskt försäljningstillstånd (CE-märke) utfärdats för Kaprolac Skin Repair & Hydration - en produkt mot atopiskt eksem och torr hud. CE-märket innebär att Moberg Derma har tillstånd att marknadsföra och sälja produkten inom EU/EES.
2011-06-08
Moberg Derma AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med OzHealth Pharma för Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i Australien och Nya Zeeland.
2011-05-20
Intresset för förvärv av aktier i Moberg Derma AB (publ) har varit stort och erbjudandet övertecknades. Moberg Derma erhåller genom nyemissionen 74 miljoner kronor, före emissionskostnader. Handeln i Moberg Dermas aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds den 26 maj 2011, under kortnamnet ”MOB”. Styrelsen i Moberg Derma har fattat beslut om tilldelning av aktier.
2011-05-02
Styrelsen för Moberg Derma AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. I samband med noteringen kommer Moberg Derma genomföra en nyemission om 74 MSEK för att få en tillräcklig ägarspridning.
2011-04-19
Den 18 april 2011 genomfördes årsstämma i Moberg Derma AB (publ). I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.
2011-04-18
Emtrix® fortsatt marknadsledande i Norden och distributionsavtal tecknade i Spanien och Storbritannien
2011-04-18
Emtrix® fortsatt marknadsledande i Norden och distributionsavtal tecknade i Spanien och Storbritannien
2011-03-29
Moberg Derma AB (publ) har skrivit en avsiktsförklaring avseende distribution i USA. Avsiktsförklaringen omfattar Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avsikten är att ge distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i USA.
2011-03-23
Moberg Derma AB (publ) har slutfört den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades den 24 februari 2011. Nyemissionen tillför bolaget 12,0 MSEK.
2011-03-15
Moberg Derma AB (publ) har tecknat distributionsavtal med AG Farma S.A. för Spanien och med HairXpertise Ltd för Storbritannien. Avtalen omfattar Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalen ger distributörerna en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix®.
2011-02-21
 Emtrix® marknadsledande i Norden och fas II prövning påbörjad för MOB-015
2011-02-21
 Emtrix® marknadsledande i Norden och fas II prövning påbörjad för MOB-015
2011-02-02
Moberg Derma AB rapporterar idag positiva resultat från en klinisk studie för Nalox. Studien omfattade 75 patienter med nagelsvamp och visade att 92% av patienterna förbättrades efter 8 veckors behandling. Redan efter 2 veckor syntes en förbättring hos 77% av patienterna.