Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2014

2014-12-05
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att leveranser till CVS har påbörjats av Kerasal Nail® Fungal Nail Repair, en ny produktvariant av Moberg Pharmas marknadsledande produkt Kerasal Nail®. CVS är den första apotekskedjan som säljer den nya produkten, som i sin nya förpackning riktar sig specifikt mot kunder som önskar köpa skönhetsprodukter.
2014-11-20
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Jeff Vernimb kommer tillträda den 15 december 2014 som ny VD för bolagets amerikanska verksamhet och ingå i Moberg Pharmas ledningsgrupp. Jeff Vernimb har mer än 25 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning av receptfria läkemedel inom såväl multinationella företag som mindre entreprenörsdrivna bolag.
2014-11-18
Moberg Pharma’s VD Peter Wolpert presenterar på Jefferies 2014 Global Healthcare Conference torsdagen den  20 november, 2014, kl 16:20. Peter Wolpert kommer att presentera bolagets Q3 resultat, tillväxtstrategi samt bolagets fas 2 projekt, inklusive de positiva fas 2 resultaten för MOB-015 och den pågående fas 2 studien av BUPI för oral mukosit.
2014-11-17
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att George E. Aitken-Davies idag avgår från styrelsen i Moberg Pharma. Detta i samband med att den sista tilläggsbetalningen för förvärvet av Alterna LLC utbetalades under det tredje kvartalet. George E. Aitken-Davies kvarstår som representant för Altaris Capital Partners i Moberg Pharmas valberedning fram till den ordinarie bolagsstämman i maj 2015.
2014-11-14
Moberg Pharmas partner i Sydostasien och Kina, Menarini APAC, har påbörjat lanseringen av Moberg Pharmas receptfria nagelsvampspreparat i Malaysia. Lanseringen sker under Moberg’s varumärke Emtrix®
2014-11-11
I enlighet med beslut på årsstämman den 13 maj 2014 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 13 maj 2014, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2014-11-04
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade i dag att de ingått ett serviceavtal med Emerson Healthcare, en division av Emerson Group, som kommer tillhandahålla vissa logistiktjänster och ansvara för alla funktioner från order till betalning mot detaljister och grossister i USA.  Moberg ingår samtidigt ett nytt försäljningsrepresentationsavtal med Emerson Group. De två avtalen kommer innebära en väsentlig besparing genom sänkta försäljnings- och administrationskostnader för Moberg.
2014-10-28
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att den första patienten inkluderats i en randomiserad kontrollerad fas II studie med BUPI, en innovativ topikal formulering för behandling av smärta i munhålan. Målet med studien är att bekräfta de lovande resultat som erhållits från flera mindre pilotstudier samt utvärdera om bupivakain, formulerad som en sugtablett, kan bli en effektiv, säker och patientvänlig behandling för smärta i munhålan. Resultat från studien förväntas under första halvåret 2015.
2014-09-17
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar positiva resultat från en fas ll studie med MOB-015 för behandling av onykomykos (nagelsvamp). Det primära behandlingsmålet, mykologisk läkning, uppnåddes hos 54% av patienterna.
2014-08-28
Moberg Pharma AB (OMX:MOB) meddelade idag att chefen för bolagets dotterbolag i USA, Steve Cagle, kommer att lämna bolaget. Steve Cagle kvarstår i sin befattning till slutet av januari 2015 (som längst) för att säkra kontinuitet och överlämning till sin efterträdare.
2014-06-30
Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under juni 2014 ökat med 2 068 965 till 13 962 537. Per den 30 juni 2014 finns därmed sammanlagt 13 962 537 aktier och röster i bolaget.
2014-06-18
Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.
2014-06-16
Moberg Pharma North America lanserar ny hemsida för Domeboro® - www.Domebororelief.com
2014-05-28
Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”bolaget", OMX: MOB) offentliggör idag att bolaget har genomfört en riktad nyemission av 2,1 miljoner nya aktier, vilket tillför bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
2014-05-13
Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 13 maj 2014 i Bolagets lokaler i Bromma.
2014-04-14
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att bolaget ingått ett avtal med det danska bolaget Oracain II Aps om att förvärva de globala rättigheterna till en innovativ och patentsökt oral formulering av den kända substansen bupivakain för behandling av smärta i munhålan. Den första indikationen kommer vara smärtlindring för patienter som drabbats av oral mukosit som en följd av deras cancerbehandling.
2014-04-14
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2014-04-11
Moberg Pharmas årsredovisning för 2013 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se  
2014-03-24
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget denna vecka påbörjar leveranser till amerikanska kunder av en ny förbättrad patensökt formulering av bolagets marknadsledande produkt Kerasal Nail™.
2014-02-20
FÖRVÄRV AV OTC PRODUKTER I USA OCH POSITIVA INTERIMSRESULTAT FÖR MOB-015
2014-02-14
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd, en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - har beviljats exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Kerasal Nail™ i åtta länder i Sydostasien.
2014-02-04
Safeway har informerat Moberg Pharma (OMX: MOB) att de planerar addera Moberg’s Kerasal Nail Fungal Nail Renewal Treatment och Kerasal Exfoliating Foot Moisturizing Ointment till sitt sortiment från mars 2014. Moberg uppskattar att distributionen kommer att omfatta ungefär 900 butiker. Safeway är en ledande amerikansk matvarukedja, näst störst i Nordamerika efter The Kroger Company, med mer än 1 300 butiker i västra och centrala USA.
2014-01-31
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att bolagets partner Leosons International erhållit godkännande för Kerasal Nail™ i Förenade Arabemiraten och kommer påbörja lanseringsförbedelser omedelbart. Moberg Pharma skrev ett distributionsavtal med Leosons International i oktober 2013 omfattande sexton marknader i Mellanösten och Nordafrika.