Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet och miljö

Tillsammans med våra samarbetspartners och konsulter eftersträvar vi de bästa möjliga lösningarna för att utveckla, tillverka och distribuera våra produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta etiska standard.

Moberg Pharmas kvalitetssystem överensstämmer med relevanta GMP- och GDP-krav, verifierat av ett grossistdistributionstillstånd utfärdat av Svenska Läkemedelsverket.

Kvalitetspolicy

Moberg Pharma utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika. Bolagets ledning och medarbetare arbetar målmedvetet med att erbjuda högkvalitativa produkter som möter kundbehov och regulatoriska krav. Detta görs genom kontinuerlig genomgång och förbättring av bolagets produkter, service och kvalitetssystem.


Miljöpolicy

Moberg Pharmas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning utifrån bolagets ekonomiska och tekniska resurser.  Lagar och andra relevanta krav inom miljöområdet som berör vår verksamhet ska uppfyllas. Inom ramen för vårt ledningssystem ska vi fastställa och följa upp konkreta miljömål för verksamheten. Bolagets miljöarbete ska bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar och förebyggande av miljöförorening.