Hoppa till huvudinnehåll

Ordlista

ANTIMIKROBIELL
Egenskapen hos ett ämne att döda eller motverka tillväxt av mikroorganismer (t ex. bakterier).


BUPIVAKAIN
Ett långverkande lokalbedövningsmedel av amid typ som hittills använts i injektionsform.


DERMATOLOGI
Läran om huden och dess sjukdomar.


DRUG DELIVERY
Metoden eller processen att tillföra aktiva läkemedelssubstanser för att uppnå en behandlingseffekt i människa eller djur. Med Drug delivery-teknologier avses patentskyddade formuleringsteknologier som åstadkommer förändrade egenskaper avseende t ex frisättning eller absorption av ett läkemedel i kroppen, i syfte att uppnå effektivare och enklare behandling och/eller minskade biverkningar.


FORMULERING
Att utveckla den mest lämpliga beredningsformen av ett läkemedel, till exempel i kräm-, tablett- eller vätskeform.


KERATOLYTISK
Att ta bort/lösa upp döda celler från överhuden/nageln.


KLINISK STUDIE
En undersökning av ett läkemedels effekter på människa.


MIKROSKOPI
Studier på mikroskopisk nivå av objekt som inte är synliga för blotta ögat.


MYKOLOGI
Läran om svamp.


NAGELSVAMP
Svampinfektion i nageln som ofta leder till att den förtjockas, splittras upp och lossnar från nagelbädden. Nagelsvamp orsakas vanligen av trådsvampar (dermatofyter).


ORAL MUKOSIT
Oral mukosit är en skada samt inflammation av slemhinnan och närmast underliggande vävnad i munnen och svalget. Tillståndet drabbar många patienter som behandlas med cytostatika och/eller strålning under cancersjukdom. Tillståndet orsakar rodnad och sårigheter som kan vara mycket smärtsamma. I allvarliga fall måste cancerbehandlingen avbrytas eller försenas på grund av att patienten inte kan äta och dricka och därmed behöver annan näringstillförsel och kanske sjukhusvistelse.


PATENTFAMILJ
En patentfamilj består av alla patent och patentansökningar som har lämnats in i olika länder för en och samma uppfinning.


PREVALENS
Andelen personer i en viss grupp som har en viss sjukdom vid en viss tidpunkt.


TERBINAFIN
En svampdödande substans, framtagen av Novartis, numera utan patentskydd. Den tillhör en grupp av läkemedel kallade allylaminer, som blockerar aktiviteten hos ett enzym, squalene epoxidase, med en central roll i syntesen av svampens cellmembran