Hoppa till huvudinnehåll

BUPI

BUPI möter ett stort behov av smärtlindring för patienter med oral mukosit (”OM”); en allvarlig komplikation vid cancerbehandling. Produkten befinner sig i sen klinisk fas och har potential att bli den ledande behandlingen på området enligt en undersökning bland amerikanska läkare.

BUPI är en sugtablett med bupivakain avsedd för smärtlindring i mun och svalg, till exempel i samband med oral mukosit, en allvarlig komplikation efter strålning eller annan cancerbehandling som orsakar mycket smärtsamma sår i munhålan. Även transplantationspatienter kan drabbas av OM. Komplikationen förhindrar patienter från att slutföra sin cancerbehandling och orsakar kostsam sjukhusvård och stort lidande.

För närvarande pågår dialog med potentiella partners i Nordamerika och Europa.

Marknadsöversikt
Patentskydd till 2032–2033 är beviljat på flera stora marknader. Enbart i USA drabbas årligen cirka 400 000 patienter av OM. Bolaget uppskattar den årliga försäljningspotentialen för BUPI till 100 - 200 MUSD enbart i USA, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation. Marknadsestimatet validerades under 2018 i en undersökning bland amerikanska läkare.

Klinisk utveckling och resultat
Resultaten från fas 2 visade att BUPI åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan jämfört med standardbehandling. Den primära effektvariabeln, som uppnåddes med hög statistisk signifikans, var smärta i mun eller svalg 60 minuter efter intag av BUPI jämfört med medelvärdet av smärta under dagen för kontrollgruppen. Gruppen som fick BUPI hade 31 % lägre smärtnivå (p=0,0032). Båda grupperna hade tillgång till gängse smärtbehandling under studien. Kontrollgruppen hade även tillgång till annat lokalt verkande bedövningsmedel för munhålan i form av en lidokain-gel. Vidare var skillnaden i munnen (svalget exkluderat) mer påtaglig, där BUPI reducerade smärtan med 50 % jämfört med standardbehandling (p=0,0002).