Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2010

2010-12-13
Styrelsen för Moberg Derma AB (publ.) har beslutat att avbryta den föreslagna noteringen på NASDAQ OMX Stockholm då efterfrågan från investerare inte har varit tillräckligt stor för att säkerställa en framgångsrik tillvaro på börsen.
2010-12-03
Moberg Derma AB (publ.) har tecknat ett distributionsavtal med Gebro Pharma AG för Schweiz och Lichtenstein. Avtalet omfattar produkterna Emtrix® - för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis - samt Kaprolac®, som används vid problem med torr hud, fjällande hårbotten och mjäll. Avtalet ger Gebro exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® samt Kaprolac® Mjällschampo och Kaprolac® Scalp solution.
2010-11-17
Läkemedelsverket har gett Moberg Derma klartecken att inleda fas II-prövning av MOB-015. MOB-015 är bolagets nästa generations utvärtes behandling mot nagelsvamp, som har svampdödande, keratolytiska (avfjällande) och uppmjukande egenskaper. 
2010-11-15
Styrelsen för Moberg Derma AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. I samband med noteringen kommer Moberg Derma att genomföra en ägarspridning genom en nyemission om 140 MSEK.  •       Erbjudandet omfattar en nyemission om 140 MSEK motsvarande 3 111 112 – 3 783 784 aktier samt en övertilldelningsoption om högst 21 MSEK genom nyemission om högst 567 567 aktier •       Teckningskurs 37 – 45 SEK per aktie •       Värderingen uppgår till 226 – 275 MSEK före erbjudandet •       Teckningsförbindelser om sammanlagt 25 MSEK har erhållits från befintliga aktieägare •       Anmälningsperioden är den 19 november – 8 december 2010 •       Beräknad första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm är den 9 december 2010
2010-11-11
Moberg Derma AB meddelar idag att ett distributionsavtal har ingåtts med Laboratorio EDOL Produtos Farmaceuticos S.A. för  Emtrix® – Moberg Dermas produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar t ex orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger EDOL exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Emtrix® i Portugal samt tio marknader i Afrika och Centralamerika. Moberg Derma kommer att tillverka Emtrix® för EDOL.
2010-10-13
Lansering av NaloxTM i Norden och lånefacilitet om 50 MSEK säkrad
2010-09-14
Moberg Dermas marknadspartner i Norden – Antula Healthcare, som är specialiserat på att sälja receptfria läkemedel – har inlett försäljningen av Nalox™ i Norden. Intresset bland apoteken har varit stort för Moberg Dermas produkt Nalox™ - för behandling av nagelsjukdomar, bl a nagelsvamp.
2010-08-19
Framsteg i kommersialiseringsarbetet och lånefacilitet om 50 MSEK säkrad
2010-08-16
Moberg Derma har tecknat en lånefacilitet på totalt 50 Mkr. Avtalet har en löptid på två år. Faciliteten kommer att användas för finansiering av den löpande verksamheten. Krediten kan avropas successivt från den 1 januari 2011.
2010-08-13
Moberg Derma AB meddelar idag att man ingått ett distributionsavtal med Perrigo Company avseende Moberg Dermas nagelprodukt Emtrix™ – en ny behandling av missfärgade och skadade naglar t ex orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Enligt avtalet kommer Moberg Derma att ansvara för produktion medan distributören kommer att ansvara för registrering och marknadsföring i Israel.
2010-06-18
Moberg Derma AB meddelar idag att man ingått ett distributionsavtal för åtta länder i Mellanöstern. Avtalet gäller Moberg Dermas nagelprodukt Emtrix™ – en ny behandling av missfärgade och skadade naglar t ex orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Enligt avtalet kommer Moberg Derma att ansvara för produktion medan distributören kommer att ansvara för registrering och marknadsföring i Mellanöstern.
2010-04-27
Vid Moberg Dermas årsstämma den 22 april 2010 beslöt stämman att som nya ledamöter välja in Mats Pettersson som styrelsens ordförande samt Wenche Rolfsen som vice styrelseordförande. Mats Pettersson ersätter Ingemar Aldén som utträder ur styrelsen efter fyra år som styrelseordförande.
2010-04-21
Moberg Derma AB och Medical Futures Inc. meddelar idag att man ingått ett licensavtal. Licensen avser distribution i Kanada av Moberg Dermas nagelprodukt – en ny behandling av missfärgade och skadade naglar som t ex orsakats av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Enligt avtalet kommer Moberg Derma att ansvara för produktion medan Medical Futures Inc. kommer att ansvara för registrering och marknadsföring i Kanada. De finansiella villkoren inkluderar milstolpebetalningar och intäkter från produktförsäljning.
2010-04-12
Moberg Derma AB meddelar idag att europeiskt försäljningstillstånd (CE-märke) utfärdats för en produkt mot fjällning och klåda i hårbotten, orsakat av t ex mjälleksem (seborroiskt eksem). CE-märket innebär att Moberg Derma har tillstånd att marknadsföra och sälja produkten inom EU/EES. Bolaget meddelar också att man erhållit ISO 13485 certifiering.
2010-04-12
Moberg Derma AB meddelar idag att europeiskt försäljningstillstånd (CE-märke) utfärdats för bolagets första medicintekniska produkt. Produkten används för behandling av missfärgade och skadade naglar som t ex orsakats av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. CE-märket innebär att Moberg Derma har tillstånd att marknadsföra och sälja produkten inom EU/EES.