Hoppa till huvudinnehåll

2021

2021-11-09
Delårsrapport för januari–september 2021
2021-09-01
Pareto Securities Annual Healthcare Conference
2021-08-10
Delårsrapport för januari–juni 2021
2021-06-02
Redeye Growth Day

Länk till livesändning och schema: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Anmälningslänk till sändningen - för att få information och påminnelse via mejl: https://www.lyyti.in/Redeye_GrowthDay_2021

2021-05-26
BioStock Life Science Summit
2021-05-18
Årsstämma för Moberg Pharma

Med  anledning  av  coronaviruset  och  i  syfte  att  minska  smittspridning  har  styrelsen  beslutat  att årsstämman  ska  genomföras  utan  fysisk  närvaro  av  aktieägare,  ombud  och  utomstående  samt  att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer att offentliggöras den 18 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.  Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska: -   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021,  -   dels  senast  månaden  den  17  maj  2021  anmäla  sig  genom  att  avge  sin  poströst  enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021.

- dels senast måndagen den 17 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" i kallelsen till stämman så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För mer information

2021-05-11
Redeye Investor Forum
2021-05-11
Delårsrapport för januari–mars 2021

2021-03-25
Redeye Investor Forum
2021-02-10
Swiss Nordic Bio 2021

2021-02-09
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020