Hoppa till huvudinnehåll

KURSPÅVERKANDE PRESSMEDDELANDEN

2020-05-29

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 19 223 510 stamaktier. De 370 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-19

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-19

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

2020-05-12

FINANSIERINGSAVTAL OM UPP TILL 216 MSEK FÖR FORTSATT SATSNING PÅ MOB-015

2020-05-05

STOCKHOLM, den 5 maj 2020 – Den 12 maj 2020 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för juli 2019 - mars 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.

2020-04-28

STOCKHOLM, 28 april 2020. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

2020-03-27
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget” eller ”Moberg Pharma”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 16.30 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2020-03-23
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget ingått ett konvertibellåneavtal med Nice & Green S.A. (”N&G”), villkorat av bemyndigande på en extra bolagsstämma. I december 2019 rapporterade bolaget att det primära behandlingsmålet för MOB-015 uppnåddes i den nordamerikanska fas 3 studien. Utvärderingen av studieresultaten visade att den snabba och höga svampdödande effekten hos MOB-015 är världsledande men att doseringen kan optimeras. Baserat på dessa data har MOB-015 potential att bli det ledande preparatet inom nagelsvamp. Avtalet med N&G innebär att Moberg Pharma kan exploatera denna potential och genomföra ytterligare en klinisk studie, beroende på utfallet i EU studien som förväntas i slutet av Q2 2020.
2020-02-11
PRIMÄRA BEHANDLINGSMÅLET UPPNÅTT I FAS 3 STUDIEN.
2020-02-04
STOCKHOLM, den 4 februari 2020 – Den 11 februari 2020 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för juli - december 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2020-01-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nu slutfört expertutvärderingen av resultaten från fas 3-studien i Nordamerika. Analysen har genomförts tillsammans med ledande experter (key opinion leaders, KOL) och bekräftar studiens validitet samt ökar förståelsen för resultaten.  De viktigaste slutsatserna inkluderar:                       i) behandling med MOB-015 resulterar i en mycket hög mykologisk läkning, i nivå med orala läkemedel för nagelsvamp och är dessutom mer snabbverkande;                       ii) Moberg Pharmas formuleringsteknologi ökar hydreringen och permeabiliteten i nageln, vilket möjliggör en effektiv leverans av terbinafin, men försvårar samtidigt bedömningen av klinisk läkning och därmed också fullständig läkning samt               iii) en sannolik lösning på problemet – en förkortad behandlingsperiod som potentiellt kan ge en betydligt högre andel patienter med fullständig läkning vid 52 veckor.
2020-01-14
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid om 46,50 kronor per aktie.