Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas rapport för första kvartalet presenteras 14 maj - Inbjudan till telefonkonferens

STOCKHOLM, den 7 maj 2019 – Den 14 februari 2019 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperioden janauri - mars för 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:         14 maj, 2019
Tid:               15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:               +46 8 505 583 59
US:               +1 833 526 83 80

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer
 

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).