Hoppa till huvudinnehåll

Kurspåverkande pressmeddelanden

2024-04-12
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2024 kl. 14.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.
2024-04-12
Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2024-02-19
STOCKHOLM, 19 februari 2024. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2024.
2024-02-13
LANSERING INLEDD I SVERIGE
2024-02-07
Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) marknadspartner i Sverige – Allderma, som är specialiserat på att sälja receptfria läkemedel – har inlett försäljningen av MOB-015 i Sverige under varumärket Terclara[®]. Intresset bland apoteken har varit stort för Moberg Pharmas läkemedel mot nagelsvamp.