Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma förstärker organisationen och genomför ledningsförändringar

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) förstärker organisationen efter marknadsgodkännande tidigare i år och inför kommande lansering. Ledningsgruppen får två nya medlemmar i Christina Erixon, Head of Pharmaceutical Development & Operations, som efterträder Agneta Larhed och Robert Ehrl, Head of Supply, som efterträder Jesper Lind. Bägge rollerna har utökats från konsulter på deltid till heltidsanställningar.

Agneta Larhed lämnar ledningsgruppen men kvarstår som konsult till bolaget på deltid, med oförändrad omfattning. Jesper Lind kvarstår under en tid som konsult till bolaget.

Christina Erixon har bred erfarenhet av utveckling, regulatoriska frågor och farmaceutisk kvalitet inom läkemedelsindustrin. Dr. Erixon har haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och regulatoriska myndigheter, bland annat som chef inom kliniska prövningar på Läkemedelsverket, senior produktutvecklare på Astra Zeneca, affärsansvarig och sektionschef för Farmaceutisk Utveckling på APL och kommer närmast från SDS Life Science som chef för Drug Development. Dr. Erixon är apotekare med doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet.

Robert Ehrl är disputerad organisk kemist med över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Han har haft ledande befattningar på AstraZeneca och Valneva Sweden AB, främst inom processutveckling, supply och tillverkning. Dr. Ehrl har arbetat med både små molekyl- som biologiska läkemedel/vaccin, från API till färdigpackad produkt. 

”Först och främst vill jag tacka Agneta och Jesper för deras utmärkta insatser för Moberg Pharma och bidrag till ledningsgruppsarbetet. Som en del i vår tillväxtresa välkomnar jag nu Christina och Robert till ledningsgruppen på Moberg Pharma. Såväl Christinas gedigna erfarenhet av utveckling av nya läkemedel som Roberts omfattande produktionserfarenhet kommer bli mycket värdefull för bolaget", säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl. 7.45 CEST.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där marknadsgodkännande i flertalet EU länder nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).