Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOB-015 lanseras i Sverige under varumärket Terclara– stor efterfrågan hos apoteken för det nya läkemedlet mot nagelsvamp

Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) marknadspartner i Sverige – Allderma, som är specialiserat på att sälja receptfria läkemedel – har inlett försäljningen av MOB-015 i Sverige under varumärket Terclara[®]. Intresset bland apoteken har varit stort för Moberg Pharmas läkemedel mot nagelsvamp.

Det är enormt givande att samarbeta med en så engagerad marknadspartner som Allderma”, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma och fortsätter: ”Införsäljningen av Terclara® till de svenska apotekskedjorna har gått mycket bra. Alldermas approach och goda resultat visar varför de är en utmärkt partner på vår hemmamarknad.” Allderma drivs av de ledande personer som ansvarade för lanseringen av Moberg Pharmas första generations nagelsvampsprodukt, Nalox®, i Norden.

Vi har stora förväntningar på lanseringen av MOB-015 - det första utvärtes läkemedlet med likvärdig svampdödande effekt som tabletter, men utan risker för allvarliga biverkningar. Målet är detsamma som förra gången, att nå en marknadsledande position", säger Mimmi Frölén, VD för Allderma AB.

I dagsläget har flertalet av apoteken runt om i Sverige beslutat sig för att sälja Terclara®.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Anders Bröijersén, CMO, telefon: +46 760 01 15 76, e-post: anders.broijersen@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 8.00 CEST.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar ca 10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Moberg Pharma bedömer att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250–500 MUSD.

MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som möjliggör effektiva koncentrationer av terbinafin till nageln och nagelbädden samtidigt som risken för systemisk exponering, som ses vid oral användning av terbinafin, undviks.  Terbinafin är för närvarande den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp, men medför risker såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador. MOB-015 har rekommenderats för godkännande i 13 EU-länder och lanseras i Sverige våren 2024 under varumärket Terclara®. Godkännandet stöds av två fas 3-studier där MOB-015 visade överlägsen nivå av mykologisk läkning (76%, vs upp till 42% för jämförande substanser) samt en signifikant bättre fullständig läkning jämfört med vehikel, utan några allvarliga biverkningar.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där marknadsgodkännande i flertalet EU länder nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om Allderma Pharmaceuticals, www.allderma.se 
Allderma Pharmaceuticals är ett svenskt läkemedelsbolag som sedan 2001 utvecklar, säljer och marknadsför receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. Sortimentet spänner över en rad olika behandlingsområden, med fokus på dermatologi. Grundare Hans Svartholm startade Allderma efter att under många år ha arbetat i läkemedelsindustrin. Idén var enkel och gäller fortfarande: det ska vara lätt att hitta en effektiv och säker produkt för de vanligast förekommande hudbesvären. Allderma lägger stor vikt vid information till vårdgivare, apotekspersonal och konsumenter. Våra produktspecialister jobbar kontinuerligt med att följa forskningen på varje behandlingsområde. Allderma ingår sedan 2020 som ett innehav i 3iM Invest AB:s investeringsområde Consumer Healthcare.