Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2023 offentliggjord

Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070-766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, CFO, telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 08.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där marknadsgodkännande i flertalet EU länder nyligen erhållits och produkten lanseras i Sverige våren 2024 under varumärket Terclara®. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).