Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Terclara är marknadsledare i Sverige

Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) meddelar att Terclara[®] är marknadsledare i Sverige under april månad, den första fulla lanseringsmånaden för produkten. Målet med lanseringen i Sverige var att nå en marknadsledande position, vilket redan nu har uppnåtts.

En och en halv månad efter påbörjad konsumentmarknadsföring har Terclara® nått en marknadsledande position, både i värde och enheter, med en marknadsandel om 36% i värde och 31% i enheter i april månad. Dessutom har introduktionen av Terclara® inneburit att totalmarknaden har växt med 52% jämfört med samma period föregående år.[1]  

Terclara® finns på svenska apotekshyllor sedan februari i år. Parallellt med att apoteken fyllde upp hyllorna pågick arbete under februari och mars med att informera läkare och apotekspersonal om de unika fördelarna med Terclara®. Därefter riktades fokus mot slutkonsument, inklusive digital marknadsföring från mitten av mars och TV-reklam som startade 1 april. Stort fokus har också lagts på positionering och marknadsföring på apotek.

Jag är oerhört nöjd med lanseringen som sker tillsammans med Allderma. Terclara® finns nu tillgängligt för de patienter som vill påbörja resan mot svampfria och fina naglar inför sandalsäsong och sommarsemester. Det är en bedrift att snabbt nå en marknadsledande position och teamet i Allderma visar återigen att de är en utmärkt partner på vår hemmamarknad.” säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma. Allderma drivs av de ledande personer som ansvarade för lanseringen av Moberg Pharmas första generations nagelsvampsprodukt, Nalox®, i Norden.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2024 kl. 8.00 CEST.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar ca 10% av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Moberg Pharma bedömer att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till
250–500 MUSD.

Läkemedlet MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som möjliggör effektiva koncentrationer av terbinafin till nageln och nagelbädden samtidigt som risken för systemisk exponering, som ses vid oral användning av terbinafin, undviks.  Terbinafin är för närvarande den mest använda tablettbehandlingen mot nagelsvamp, men medför risker såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador. MOB-015 har marknadsgodkännande i 13 EU-länder och lanseras i Sverige våren 2024 under varumärket Terclara®. Godkännandet stöds av två fas 3-studier där MOB-015 visade överlägsen nivå av mykologisk läkning (76%, vs upp till 42% för jämförande substanser) samt en signifikant bättre fullständig läkning jämfört med vehikel, utan några allvarliga biverkningar.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara®. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

[1] Källa: IQVIA MIDAS, Pharmacy Sell-Out data, april 2024