Hoppa till huvudinnehåll

Kurspåverkande

2021-09-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att bolaget har erhållit godkännande av den pediatriska planen för MOB-015 från EMA:s pediatriska kommitté (PDCO). Godkännandet möjliggör en s k ”komplett ansökan” med dataexklusivitet i Europa i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Bolagets tidplan är oförändrad med planerad inlämning av registreringsansökan i år och förväntat marknadsgodkännande av MOB-015 år 2023.
2021-08-10
REGISTRERINGSFÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT
2021-07-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 45 511 425 stamaktier. De 910 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2021-06-23
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Agneta Larhed blir ny Vice President Pharmaceutical Innovation & Development på Moberg Pharma. Dr. Larhed tillträder i september och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.
2021-05-18
STOCKHOLM den 18 maj 2021. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2021-05-11
REGISTRERINGSFÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT
2021-04-19
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
2021-02-09
Finansiering för såväl MOB-015 som BUPI
2021-02-02
STOCKHOLM, den 2 februari 2021 – Den 9 februari 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.