Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma avyttrar Balmex® för 4,25 MUSD

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett avtal med Randob Labs för att avyttra varumärket Balmex®. Köpeskillingen uppgår till 4,25 MUSD (34,6 MSEK) plus lagervärdet vid tillträdesdagen och medför en reavinst om cirka 0,5 MUSD (4,4 MSEK). Affären bidrar till att renodla produktportföljen och möjliggör ökat fokus på bolagets större varumärken. 

Varumärket Balmex®, med ett antal produkter mot blöjeksem, förvärvades i april 2015 från Chattem Inc. Balmex® betydelse för produktportföljen som helhet har minskat efter förvärven under 2016. Genom avyttringen frigörs resurser som främjar tillväxten för bolagets större, lönsammare varumärken. Varumärket omsatte under 2017 3,8 MUSD (32,8 MSEK).

Transaktionen väntas slutföras i april.

“Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat merparten av våra mindre varumärken.", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 28 februari 2018.  

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Dermoplast®, New Skin®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).