Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2018

STARK TILLVÄXT FÖR VÅRA LEDANDE VARUMÄRKEN

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2018)

 • Nettoomsättning 91,5 MSEK (104,6)
 • EBITDA 21,9 MSEK (16,7)
 • EBITDA-marginal 24 % (16)
 • EBITDA för den befintlig produktportfölj 27,1 MSEK (21,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 12,5 MSEK (6,9)
 • Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-3,0)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,12 SEK (-0,17)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,66 SEK (-0,17)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bifall från National Advertising Division (NAD) i en anmälan av huvudkonkurrenten till Kerasal Nail® i USA
  Konkurrenten skall upphöra med vilseledande förpackningsdesign och reklam
 • I februari ingicks ett avtal med Randob Labs om att avyttra varumärket Balmex®. Köpeskillingen uppgår till 4,25 MUSD
  (34,6 MSEK) plus lagervärdet vid tillträdesdagen och medför en reavinst om cirka 0,5 MUSD (4,4 MSEK)
 • Valberedningen föreslår Anna Malm Bernsten till ny styrelseledamot

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Avyttringen av varumärket Balmex® slutfördes i april
 • Kjell Rensfeldt, VP R&D, går i pension den 1 oktober 2018 och övergår då till en deltidsroll som senior rådgivare
 • Patent beviljat för BUPI i USA till 2032

VD-KOMMENTAR

Året inleddes med stark tillväxt för våra ledande varumärken samtidigt som fas 3-studierna för MOB-015 avancerar enligt planen från november 2017. För det första kvartalet uppvisade bolaget en tillväxt om 5 % rensat för avyttrade varumärken, trots negativ valutaeffekt. I lokal valuta steg omsättningen för våra ledande varumärken med 12 – 17 % vardera. EBITDA ökade med 31 % till 21,9 MSEK och EBITDA-marginalen steg från 16 % till 24 %.

Stark uppstart inför högsäsongen
Kerasal Nail® i USA fortsätter att utvecklas positivt. Lanseringen av en ny kampanj de sista veckorna i mars fick omedelbart genomslag och bidrar till tillväxt och förbättrad lönsamhet då nya reklamkampanjer generar växande försäljning till bibehållen marknadsföringskostnad. Dessutom tvingade beslutet från den amerikanska reklamombudsmannen (NAD) vår huvudkonkurrent att ändra vilseledande reklam och förpackningsdesign.

Distributionsförsäljningen återhämtade sig och utvecklades positivt såväl i Europa som i övriga världen. För att stabilisera försäljningen utanför USA, i väntan på MOB-015, lanserade vi nyligen nya starkare försäljningsargument (claims) runtom i Europa och hoppas kunna göra detta på flera marknader utanför USA.

Även New Skin® (+30,7 %[1]) och Dermoplast® (+14,4 %1) uppvisade en stark inledning på året, trots relativt låga marknadsinvesteringar. Utökade marknadskampanjer för New Skin® och Dermoplast® lanseras inom kort också via digitala kanaler. Nu när lagereffekterna från förvärvet är helt utagerade ökade nettoomsättningen för Dermoplast® med 12 % i lokal valuta under det första kvartalet jämfört med föregående år. Utvecklingen går enligt plan inom såväl sjukhusförsäljningen som retail och vi arbetar för fullt med att sjösätta årets tillväxtplan för Dermoplast®.

Pipeline
Fas 3-studierna för MOB-015 avancerar i enlighet med planen från november 2017, där rekryteringen i Nordamerika förväntas bli klar sommaren 2018 och i Europa under andra halvåret 2018. En ofta refererad artikel i Nature Biotechnology visar att för produkter baserade på beprövade substanser - som MOB-015 - är sannolikheten för positiva fas 3-data 79 % i genomsnitt för alla indikationer. Statistiken visar också att inom infektionssjukdomar är sannolikheten till framgång ännu högre än för genomsnittet[2]

För BUPI uppnåddes en viktig milstolpe genom att patent beviljades i USA fram till 2032, i tillägg till patenten i Europa och Kanada. Vi för en fortsatt dialog med vår partner Cadila Pharmaceuticals avseende fas 3-studien för BUPI, där vi utarbetat ett omfattande faktaunderlag för att bemöta den indiska läkemedelsmyndighetens oro för eventuell överdosering.

Fokus framåt
Vi inleder högsäsongen med starkt momentum och tilltagande marknadsaktiviteter för Kerasal Nail® och New Skin®. Avyttringen av Balmex® renodlar portföljen ytterligare och möjliggör fokus av resurser på bolagets väsentligt lönsammare större varumärken. Vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter för våra ledande varumärken samtidigt som vi avancerar de kliniska studierna och kommersialiseringsförberedelserna för MOB-015.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Symphony IRI, MULO, 12 veckor till den 25 mars 2018. Notera att ca 60 % av försäljningen för Dermoplast® sker via sjukhus vilket gör att data för konsumentförsäljning inte ger en lika heltäckande bild som för övriga varumärken.

[2] Clinical development success rates for investigational drugs, Hay et al, Nature Biotechnology, januari 2014

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag,
den 8 maj 2018. Telefon 08-566 426 96

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 8.00 (CET) den 8 maj 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se