Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 17 703 762 stamaktier. De 263 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Per den 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 17 703 762. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 703 762. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 263 000 C-aktier. De nyligen emitterade C-aktierna har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen, omvandlats till stamaktier. Per den 29 juni 2018 innehar bolaget 263 000 stamaktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 klockan 08:00 CET

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 30 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).