Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas överlåtelser av egna aktier genomförda

STOCKHOLM, den 28 juni 2019. Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att överlåta högst 45 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med överlåtelserna är att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av inrättade incitamentsprogram.

Överlåtelserna av samtliga aktier som behövs för att täcka kostnaderna som uppkommer till följd av utnyttjade teckningsoptioner samt erhållna aktier i inrättade incitamentsprogram har nu genomförts.

Totalt har 42 090 stamaktier överlåtits. Efter genomförandet av överlåtelserna innehar Moberg Pharma 184 746 egna stamaktier. Det totala antalet aktier i Moberg Pharma uppgår till 18 364 605, varav 17 703 762 stamaktier och 660 843 aktier av serie B.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).