Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under juli 2019 ökat med 488 905 stamaktier. Per den 31 juli 2019 finns därmed sammanlagt 18 853 510 aktier och röster i bolaget, varav 18 192 667 stamaktier och 660 843 aktier av serie B.

Antalet aktier och röster har ökat till följd av att 488 905 stamaktier har tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktierelaterade incitamentsprogram. Utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 488 905 stycken från 18 364 605 stycken till 18 853 510 stycken och att aktiekapitalet har ökat med 48 890,50 kronor från 1 836 460,50 kronor till 1 885 351,00 kronor.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 184 746 egna stamaktier.

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 (CET) den 31 juli 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).