Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma föreslår en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per stamaktie och återbetalar MOB-015-lånet

Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) avser som tidigare kommunicerats att föreslå årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019 att besluta om en utbetalning till sina aktieägare genom inlösen av aktier. Styrelsen har nu fastställt det föreslagna inlösenbeloppet till 46,50 kronor per aktie. Moberg Pharma meddelar samtidigt att Bolaget även avser att återbetala det lån om 2,5 MUSD som Bolaget upptog från köparen i samband med försäljningen av Bolagets OTC-verksamhet i våras.

Moberg Pharma har tidigare kommunicerat att styrelsen avser att föreslå en utbetalning till aktieägarna om preliminärt 43–45 kronor per stamaktie genom ett automatiskt inlösenförfarande att genomföras efter årsstämman den 30 oktober 2019. Det står nu klart att styrelsen kommer att föreslå en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per stamaktie. En informationsbroschyr avseende det föreslagna inlösenförfarandet biläggs detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida.

Det föreslagna inlösenbeloppet om 46,50 kronor per stamaktie överstiger med 1,47 kronor per stamaktie det högsta tillåtna inlösenbeloppet enligt de transaktionsavtal som ingicks med köparen av Bolagets OTC-verksamhet tidigare i våras. Köparen av OTC-verksamheten har godtagit det högre inlösenbeloppet mot erhållande av en s.k. waiver-avgift om 971 439 kronor. Styrelsens förslag kommer därför att vara villkorat av att årsstämman godkänner utbetalningen av waiver-avgiften till köparen. Om årsstämman inte godkänner utbetalningen av waiver-avgiften, kommer årsstämman ändå att kunna fatta beslut om en utbetalning genom inlösen av aktier, men inlösenbeloppet kan i så fall uppgå till högst 45,03 kronor per stamaktie.

Moberg Pharma meddelar även att styrelsen har beslutat att i förtid till fullo återbetala det lån om 2,5 MUSD som Bolaget upptog från köparen i samband med försäljningen av Bolagets OTC-verksamhet i våras, eftersom styrelsen bedömer att lånet inte längre är nödvändigt för att finansiera den kvarvarande MOB-015-verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Peter Wolpert, Styrelseordförande, telefon USA: +1 908 432 2203, e-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se 

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019 klockan 18.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).