Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Omstämpling av B-aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Under november månad har Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”), i enlighet med omvandlingsförbehåll i Bolagets bolagsordning, omstämplat 660 843 B-aktier till lika många stamaktier. Omstämplingen har resulterat i en ökning av antalet stamaktier och en minskning av antalet B-aktier, men påverkar inte det totala antalet aktier eller röster i Bolaget.

Före omstämplingen uppgick det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 18 853 510 aktier, varav 18 192 667 stamaktier, 660 843 B-aktier och inga C-aktier. Varje stamaktie och B-aktie berättigar till en röst. Efter omstämplingen uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 18 853 510 aktier, varav 18 853 510 stamaktier och inga B-aktier eller C-aktier. Varken det totala antalet aktier eller röster i Bolaget har således påverkats av omstämplingen.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 184 746 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 klockan 8.30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av fler än 800 patienter i december 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).