Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma publicerar reviderad delårsrapport för perioden juli 2019 – september 2020

STOCKHOLM, den 27 november 2020 – Den 10 november 2020 publicerade Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för perioden juli 2019 – september 2020. Bolaget publicerar idag en reviderad delårsrapport för samma period. Revideringen har inte föranlett några justeringar av de siffror som offentliggjordes den 10 november 2020.

Revideringen av delårsrapporten har genomförts med anledning av den planerade företrädesemissionen i Bolaget, och det prospekt som upprättas i anslutning därtill. Den reviderade delårsrapporten finns tillgänglig på svenska på Bolagets hemsida: https://www.mobergpharma.se/investerare/prospekt

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 805 82 88, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).