Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Under november 2020 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med konvertering av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med anledning av styrelsens beslut att godkänna begäran från Nice & Green S.A. att konvertera ett antal konvertibler till totalt 561 151 stamaktier i Bolaget, till kursen 10,69 kronor per aktie, i enlighet med villkoren i ovan nämnda finansieringsavtal. Moberg Pharmas styrelse beslutade den 6 december om en fullt garanterad företrädesemission. När företrädesemissionen är genomförd avser Bolaget att avsluta nuvarande konvertibellåneavtal. Utöver den konvertering som skedde under november månad finns det utestående konvertibellån om 6 MSEK i Moberg Pharma som kan komma att konverteras vid en senare tidpunkt.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 20 419 526. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 20 419 526. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 554 746 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2020 klockan 08:00 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).