Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Rättelse av pressmeddelande från den 27 november 2020 avseende offentliggörande av slutliga villkor för företrädesemissionen

Rättelsen avser den näst sista meningen i första stycket under rubriken ”Villkor för Företrädesemissionen”. Meningen ska rätteligen ha den lydelse som följer nedan, vilket även framgår av styrelsens beslut om företrädesemissionen som publicerades den 10 november 2020. Detta innebär att orden ”70 procent av” tyvärr föll bort i pressmeddelandet från den 27 november 2020.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022 till en teckningskurs som är det högre av (i) 6,47 SEK (teckningskursen i Företrädesemissionen), och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022.

Pressmeddelandet har justerats.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 805 82 88, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).