Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Publicering av fas 3-resultat för MOB-015 i JAAD

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att resultaten från den nordamerikanska fas 3-studien med MOB-015 (terbinafin utvärtes lösning) för behandling av nagelsvamp har publicerats i tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology.

I december 2019 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 3-studie som inkluderade 365 patienter, där såväl det primära behandlingsmålet som viktiga sekundära behandlingsmål uppnåddes. Mykologisk läkning uppnåddes hos 70 procent av patienterna som behandlades med MOB-015 och fullständig läkning uppnåddes hos 4,5 procent av patienterna. ”Treatment success” (mykologisk läkning i kombination med helt eller nästan helt läkt nagel) uppnåddes hos 15,4 procent av patienterna. En klar majoritet (83 procent) av patienterna som avslutade studien rapporterade synlig förbättring från MOB-015 så tidigt som 12 veckor efter behandlingsstart och vid vecka 52 rapporterade 33 procent att deras behandlade tånaglar var helt läkta eller nästan helt läkta. Nu har resultaten publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology Volume 85, Issue 1, July 2021, Pages 95-104 och finns tillgängliga online.

För publiceringen i sin helhet, se: https://authors.elsevier.com/c/1dCTxhQtRJgFh.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Amir Tavakkol, Chief Scientific Officer, telefon: +1 (973) 307 4856, e-post: amir.tavakkol@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 10 juni 2021.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).