Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 45 511 425 stamaktier. De 910 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Per den 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 45 511 425. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 45 511 425. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 910 000 C-aktier. De nyligen emitterade C-aktierna har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehållet i bolagsordningen, omvandlats till stamaktier. Per den 30 juli 2021 innehar bolaget 1 464 746 stamaktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2021 klockan 08:00 CET

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).