Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Läkemedelsverket blir referensland för Moberg Pharmas europeiska registreringsansökan

Läkemedelsverket har accepterat att vara referensland för Moberg Pharma AB (publ)s registreringsansökan för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Bolaget kommer att lämna in registreringsansökan i Europa via den decentraliserade processen och marknadsgodkännande förväntas 2023.

Bolaget kommer att lämna in en så kallad ”komplett ansökan” vilket möjliggör dataexklusivitet i Europa i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Moberg Pharma har varit redo att skicka in registreringsansökan så snart myndigheten kan ta emot den. På grund av begränsade resurser och många parallella ansökningar har Läkemedelsverket nu meddelat att ansökan kan skickas in i mars 2022. Bolagets målsättning är oförändrad, att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023.

Vi avancerar mot bolagets mål att registrera ett nytt och bättre läkemedel mot nagelsvamp. Behovet av behandlingsalternativ som verkligen kan bota svampinfektionen är stort vilket innebär att MOB-015 kan få en unik position genom den höga svampdödande effekten", säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2021 klockan 08:00 CET genom kontaktpersonen ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).