Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Europeisk registreringsansökan för MOB-015 inskickad

STOCKHOLM, 28 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) har skickat in registreringsansökan för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Bolaget har lämnat in ansökan i Europa via den decentrala proceduren och godkännande förväntas 2023.

Moberg Pharma har lämnat in en så kallad ”komplett ansökan” vilket möjliggör dataexklusivitet i Europa i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Svenska Läkemedelsverket är referensland och kommer att leda utvärderingen av registreringsansökan. Bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023.

Inlämnandet av registreringsansökan i Europa är ett viktigt delmål på vår resa mot att lansera ett nytt och mer effektivt läkemedel mot nagelsvamp. MOB-015 har en unik position genom den höga svampdödande effekten då behovet är stort för en behandling som verkligen botar svampinfektionen", säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 08.00 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).