Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 46 681 123 stamaktier i och med tidigare offentliggjort nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1.

Det totala antalet aktier i bolaget har under april 2022 ökat med 1 169 698, motsvarande 1 169 698 röster. Per den 29 april 2022, den sista handelsdagen i april, uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 46 681 123. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 46 681 123. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar bolaget 1 464 746 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 klockan 08:00 CEST.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).