Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma och Padagis ingår avtal för MOB-015 i Israel

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått distributionsavtal med Padagis Israel Agencies Ltd. för MOB-015 i Israel och de palestinska territorierna. Avtalet innebär att Padagis erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja MOB-015 i Israel och de palestinska territorierna. Moberg Pharma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.

Padagis kommer att finansiera registreringsaktiviteter i Israel, samt ansvara för marknadsföring, distribution och försäljning i Israel och de palestinska territorierna efter registrering av produkten.  

”Detta är det sjätte kommersiella avtalet för MOB-015, denna gång med en ledande leverantör av utvärtes läkemedel och andra specialläkemedel i Israel. Vi ser fram emot att genom samarbetet med Padagis göra MOB-015 tillgänglig för patienter i Israel, vilket bidrar till vår vision om att göra MOB-015 till den ledande nagelsvampbehandlingen över hela världen”, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

"Som ett ledande läkemedelsbolag i Israel välkomnar Padagis Israel undertecknandet av detta avtal med Moberg Pharma och ser fram emot ett fruktbart samarbete mellan de två bolagen", säger Shlomi Leibovich, SVP & CEO för Padagis Israel.

Enligt Moberg Pharmas marknadsanalys uppgår den israeliska marknaden för utvärtes nagelsvampsläkemedel till cirka 6,5 miljoner euro.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om Padagis, www.padagis.com
Padagis är dedikerade till att förbättra välbefinnandet för så många patienter och konsumenter som möjligt genom att utveckla, tillverka och distribuera högkvalitativa, prisvärda specialiserade sjukvårdsprodukter. Företaget är en ledande leverantör av utvärtes och andra specialläkemedel till sina primära marknader i USA och Israel. Padagis har över 1 300 anställda världen över.