Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma får tillbaka fullständiga rättigheter för MOB-015 i Japan

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att Taisho Pharmaceutical Co., Ltd och Moberg Pharma kommer att säga upp licensavtalet avseende utveckling, registrering och kommersialisering av MOB-015 i Japan. Moberg Pharma återfår alla rättigheter till produkten i Japan och behåller erlagda milstolpeintäkter från Taisho.

Taisho har genomfört en omfattande strategisk genomgång av sin forsknings- och utvecklingspipeline och har kommit fram till att programmet inte ligger i linje med företagsstrategin. Därför kommer Moberg Pharma nu att få tillbaka rättigheterna för MOB-015 i Japan.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl. 08.00 CEST.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).