Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2022 offentliggjord

Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070-766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, CFO, telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentligöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2023 kl. 12.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).