Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas styrelse har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier

Vid årsstämman i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2023 beslutades om sammanläggning av aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen bemyndigades av årsstämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 25 maj 2023.

Styrelsens beslut innebär att sista dag för handel i Moberg Pharmas aktie före sammanläggningen kommer att vara den 23 maj 2023 och första dag för handel i aktien efter sammanläggningen kommer att vara den 24 maj 2023. Detta innebär att aktiekursen från och med den 24 maj 2023 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Moberg Pharma att från och med den 24 maj 2023 ha en ny ISIN-kod: SE0020353928.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 100 859 335 till 10 085 933. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,1 kronor till cirka 1 krona.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2023 klockan 10.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).