Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (publ) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget har minskat till totalt 10 085 933 i och med genomförandet av den tidigare offentliggjorda sammanläggningen av aktier. Det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) uppgår därmed till 10 085 933 och det totala antalet röster uppgår till 10 085 933 per den 31 maj 2023.

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av den sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 25 maj 2023, varvid tio (10) aktier lades samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:10). Sammanläggningen beslutades av årsstämman den 16 maj 2023.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar bolaget 258 974 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 08.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).