Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Rättelse av emissionstekniska detaljer för de slutgiltiga villkoren för företrädesemissionen

RÄTTELSE: STOCKHOLM, 7 augusti 2023. Med anledning av emissionstekniska detaljer hos Euroclear Sweden AB har rättelse gjorts i förhållande till de slutliga villkoren som offentliggjordes den 4 augusti 2023, med ändring avseende antalet uniträtter aktieägare tilldelas per befintlig stamaktie samt antalet units uniträtterna berättigar till. Rättelsen påverkar inte teckningskurs eller tillförda medel.

Befintliga aktieägare i Moberg Pharma per avstämningsdagen, den 14 augusti 2023, kommer tilldelas sexton (16) (tidigare kommunicerat åtta (8)) uniträtter per en (1) befintlig stamaktie. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (tidigare kommunicerat två (2)) i företrädesemissionen. Varje unit är oförändrad och består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är oförändrad om 5,75 SEK per unit.

Sammanlagt kommer högst 17 470 149 (en ökning med 1 från tidigare kommunicerat 17 470 148) units att ges ut. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2023:1, vilket innebär att högst 17 470 149 (en ökning med 1 från tidigare kommunicerat 17 470 148) nya stamaktier och 17 470 149 (en ökning med 1 från tidigare kommunicerat 17 470 148) teckningsoptioner av serie 2023:1 kommer att ges ut. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 17 470 149,867306 SEK (tidigare kommunicerat 17 470 148,867306 SEK). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 17 470 149,867306 SEK (tidigare kommunicerat 17 470 148,867306 SEK).

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2023 klockan 20.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.