Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förtydligande avseende riktad emission av units till garanter i samband med genomförd företrädesemission

STOCKHOLM, 13 september 2023. Som offentliggjordes den 8 september 2023 beslutade styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget"), samma dag om att 664 370 units, motsvarande 664 370 stamaktier och 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1, ska ges ut till garanter i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 8 augusti 2023 ("Företrädesemissionen") som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Moberg Pharma ("Ersättningsemissionen"). I pressmeddelandet som offentliggjordes den 8 september 2023 angavs att beslutet om Ersättningsemissionen fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023. Moberg Pharma förtydligar nu att beslutet att ge ut stamaktierna i Ersättningsemissionen fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2023 medan beslutet att ge ut teckningsoptionerna av serie 2023:1 i Ersättningsemissionen fattats under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma den 9 oktober 2023 med förslag om att godkänna styrelsens beslut att ge ut de 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1 som omfattas av Ersättningsemissionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2023 klockan 08.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där första marknadsgodkännande nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).