Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att antalet stamaktier i Bolaget har ökat till totalt 47 016 521 till följd av nyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2023:1 ("TO 2") och emissionen av C-aktier som sedermera omvandlats till stamaktier och återköpts av Bolaget för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.

Emissionen av C-aktierna som sedermera omvandlats till stamaktier har ökat antalet stamaktier och röster i Bolaget med 832 213. Nyttjandet av TO 2 har ökat antalet stamaktier och röster med 17 776 856. Det totala antalet stamaktier i Bolaget uppgår därmed till 47 016 521 och det totala antalet röster uppgår till 47 016 521 per den 28 juni 2024, sista handelsdagen i månaden.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 1 186 522 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2024 klockan 8.00 genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara® och finns på samtliga apotekskedjor. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).